Towarzystwo Polsko-Norweskie
Zarząd Główny

Towarzystwo Polsko-Norweskie powstało 55 lat temu z inicjatywy kilku osób zamieszkałych w Warszawie, reprezentujących różne orientacje światopoglądowe i zawody. Od początku działalność Towarzystwo ma charakter społeczny i nie ulega koniunkturom politycznym. Program działalności Towarzystwa jest rozwijany i realizowany środkami społecznymi - przede wszystkim w oparciu o inwencję, dobrą wolę i społeczne zaangażowanie jego członków. więcej...
UWAGA!
Zapraszamy na dodatkowe kursy języka norweskiego w okresie od lutego do czerwca 2017 r.
1. Poziom podstawowy A1, 60 godz. lekcyjnych, zajęcia w poniedziałki i środy, godz. 18.15 - 19.45, opłata 1500,- zł.
2. Poziom podstawowy A2, 60 godz. lekcyjnych, zajęcia we wtorki
i czwartki, godz. 18.15 - 19.45, opłata 1500,- zł.
3. Poziom konwersacyjny, 30 godz. lekcyjnych, zajęcia w środy, godz. 18.15 - 19.45, opłata 750,- zł.
Zgłoszenia przyjmujemy pocztą elektroniczną na adres: tpn@zgtpn.org.pl.

ZAPRASZAMY

na kursy języka norweskiego na różnych poziomach, w roku szkolnym 2016/2017, w siedzibie TPN w Warszawie, ul. Bracka 5 lok. 10 (II p.).

Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć w zakładce: "Nauka języka" i przysłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia z określeniem poziomu kursu, w terminie do 30 października 2016 r.


UWAGA!

Nastąpiła zmiana adresu poczty elektronicznej
Towarzystwa Polsko-Norweskiego.

Aktualny e-mail: tpn@zgtpn.org.pl