Towarzystwo Polsko-Norweskie
Zarząd Główny

Towarzystwo Polsko-Norweskie powstało 60 lat temu z inicjatywy kilku osób zamieszkałych w Warszawie, reprezentujących różne orientacje światopoglądowe i zawody. Od początku działalność Towarzystwo ma charakter społeczny i nie ulega koniunkturom politycznym. Program działalności Towarzystwa jest rozwijany i realizowany środkami społecznymi - przede wszystkim w oparciu o inwencję, dobrą wolę i społeczne zaangażowanie jego członków. więcej...
UWAGA!
Zapraszamy na wakacyjne, intensywne kursy języka norweskiego:
1. Poziom podstawowy A1, 60 godz. lekcyjnych, opłata 1500,- zł.
2. Poziom podstawowy A2, 60 godz. lekcyjnych, opłata 1500,- zł.
Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach dogodnych dla słuchaczy w okresie lipca i sierpnia 2017 r. Zgłoszenia przyjmujemy pocztą elektroniczną na adres: tpn@zgtpn.org.pl, w terminie do 3 lipca br.

ZAPRASZAMY

na kursy języka norweskiego na różnych poziomach, w roku szkolnym 2017/2018, w siedzibie TPN w Warszawie, ul. Bracka 5 lok. 10 (II p.).

Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć w zakładce: "Nauka języka" i przysłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia z określeniem poziomu kursu, w terminie do 30 wrzeœnia 2017 r.


UWAGA!

Nastąpiła zmiana adresu poczty elektronicznej
Towarzystwa Polsko-Norweskiego.

Aktualny e-mail: tpn@zgtpn.org.pl